extret

extracto (es), extract (en)
m
Farmàcia

Preparat galènic constituït per concentrats de drogues animals i vegetals obtingudes per evaporació, maceració, lixiviació, decocció o infusió de la droga, seca i polvoritzada, amb dissolvents adients, sovint etanol, èter o cloroform.

Els extrets són sempre més concentrats en principis actius que la droga original. Com que són productes molt actius, hom els valora químicament i biològicament per tal de poder-ne fixar la concentració. El mètode més emprat consisteix a evaporar la solució fins a consistència xaroposa per tal d’obtenir la concentració desitjada.