Exultet

Exsultet

Mot que encapçala i dóna nom al pregó que canta el diaca, a l’inici de la vetlla pasqual.

Juntament amb l’oferiment i la benedicció del ciri pasqual, conté la solemne proclamació de la festa de la Pasqua.