factor de creixement

m
Biologia

Grup heterogeni de substàncies proteiques la funció de les quals és controlar el creixement i la formació del patró de les estructures embrionàries durant l’embriogènesi.

Es coneixen diverses famílies de factors de creixement, com per exemple la família dels factors de creixement de fibroblasts, formada per més de 17 membres, el factor de creixement epidèrmic, etc.