fal·làcia

f
Lògica

Forma d’argument defectuosa.

Per bé que, generalment, hom la considera com a sinònim de sofisma, hom pressuposa en aquest darrer un caràcter deliberat que pot no ésser present en la fal·làcia.