fallida

abatiment, bancarrota, quiebra (es), bankruptcy, failure, (en)
f
Economia
Dret mercantil

Situació del comerciant o l’industrial que, per circumstàncies econòmiques adverses, o per la seva culpa o imprevisió, o fins i tot maliciosament, ha deixat de complir habitualment amb els seus pagaments.

Amb l’aprovació de la llei 22/2003, concursal, s’eliminà la institució de la fallida, i els diversos processos de declaració d’insolvència passaren a regir-se per un procediment únic anomenat concurs.