falsificar

tr

Fer fraudulentament una cosa que tingui l’aparença (d’una altra).