falsificar

falsificar (es), to forge (en)
tr

Alterar (una cosa, especialment material), per tal d’enganyar.