Faraǧ ibn Faraǧ

(?, segle XVI — ?, segle XVI)

Capitost morisc.

Tintorer granadí, descendent dels ibn Siraǧ, el 1568 intentà d’apoderar-se, amb una partida de moriscs, de la ciutat de Granada, però fracassà, fet que inicià la revolta de Las Alpujarras. Aben Humeya el nomenà algutzir, però fou destituït a causa de la seva crueltat envers els cristians.