farga

f

Obrador on hom treballa els metalls pel procediment de forja.