Faust de Dalmases i de Massot

(Cervera, Segarra, 1870 — València, 1938)

Historiador, llicenciat en dret.

Heretà de la seva mare la baronia del Bollidor. Formà una copiosa col·lecció de documents i llibres d’interès per a la història de Cervera i comarca, actualment dipositada a l’Arxiu Històric de Cervera. Publicà una Guía histórica-descriptiva de la ciudad de Cervera (1890), de consulta molt útil, el Cerimonial del Corpus del 1426 i uns records d’infància i joventut intitulats De la Cervera vuitcentista (1934). Col·laborà en la revista Catalana (1919-26), en el Boletín de l’Academia de la Historia i en publicacions locals, i fou membre corrresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1904).