fe

f

Seguretat, garantia, que hom dóna de la certesa o de l’autenticitat d’alguna cosa.