Federació de la Premsa Catalanobalear

Entitat periodística fundada el 1923 per iniciativa de l’Associació de la Premsa Diària de Barcelona.

Existí fins el 1934, amb més de vint associacions adherides. Pretenia de representar professionalment tots els periodistes que actuaven a Catalunya i a les Balears. Creà uns serveis assistencials, celebrà congressos i edità un butlletí.