Federació Obrera de Menorca

FOM (sigla)

Organització sindical que reuní la majoria dels obrers de Menorca, creada pel març del 1918 sota l’impuls del socialista Lluc Pons i Castell.

El seu quart congrés (es Castell, novembre del 1922) decidí per majoria l’ingrés dins la CNT (939 vots a favor i 700 en contra, favorables al manteniment de la neutralitat), després de la retirada dels partidaris de la UGT (708 obrers). Posteriorment, sota la influència de Víctor Rotger, s’adscriví a la UGT de les Balears (març del 1930).