Felip Caimaris i Gacias

(Ciutadella, Menorca, 1791 — Ciutadella, Menorca, 1867)

Escriptor, canonge, notari apostòlic i comissari del Sant Ofici.

Exercí d’examinador sinodal a Menorca i a Jaén. Perseguit per reialista, fou tramès a Barcelona, on romangué empresonat setze mesos durant el Trienni Constitucional. Redactà els articles geogràfics relatius a Menorca del Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal, de Miñano. És autor de panegírics episcopals i dels manuscrits Noticias y documentos para escribir la historia eclesiástica de Menorca i Historia de los templos de Menorca.