Félix Savart

(Mézières, 1791 — París, 1841)

Físic francès.

Estudià l’audició i féu notables recerques en acústica, especialment en la determinació del nombre de vibracions dels sons. També foren bàsiques les seves investigacions (juntament amb Biot) sobre els efectes dinàmics del corrent elèctric (llei de Biot i Savart. Estudià també el moviment dels fluids i dels ciclons.