fenificació

f
Agronomia

Procés d’assecament del farratge verd.

L’herba farratgera és dallada i deixada assecar a l’aire lliure, escampada al mateix camp o recollida en gavells o en aparells de dessecació. L’assecament ha d’ésser ràpid, per tal d’evitar-ne la putrefacció o la fermentació.