fer damnar

Religió

Fer caure (algú) en damnació, en pecat mortal.