fer el joc (a algú)

Esport general
Jocs

Afavorir l’acció del membre del propi equip que està en millor disposició.