fer-se a la vela

Transports

Sortir d’un indret d’ancoratge i posar-se a navegar.