fer vela

fer-se a la vela
Transports

Partir una embarcació per impulsió del vent.