Ferdinand von Zeppelin

(Constança, 8 de juliol de 1838 — Charlottenburg, 8 de març de 1917)

Ferdinand von Zeppelin

© Fototeca.cat

Inventor alemany.

Comte de Zeppelin. Militar durant molts anys (intervingué en la guerra Francoprussiana), abandonà l’exèrcit (1890) i es dedicà a la construcció de balonsdirigibles rígids, el primer dels quals fou donat a conèixer a Friedrichshafen el 1900, que foren emprats durant la Primera Guerra Mundial. Ha donat nom a aquest tipus de dirigibles (zepelí).