Fernán Pérez Coronel

Abraham Senior

(?, ? — Segòvia, 1493)

Nom que adoptà l’últim gran rabí de Castella, Abraham Senior, en convertir-se arran del decret d’expulsió del 1492.

Durant el regnat d’Enric IV de Castella fou arrendador major d’imposts. Decidit partidari de la causa de la princesa Isabel, intervingué (1473) en la reconciliació d’aquesta amb el rei i l’ajudà en la presa de Segòvia (1374). Detingué durant molts anys el càrrec d’arrendador major dels imposts de la corona de Castella i finançà, juntament amb Iṣḥaq Abravanel, la guerra de Granada. Fou batejat solemnement a Guadalupe amb diversos membres de la seva família i apadrinat pels reis Isabel i Ferran, dels quals rebé una hidalguía i un regiment a Segòvia.