Ferrer de Colom

(?, ? — Lleida, Segrià, 1340)

Canonge de Lleida (1321), prior de Fraga (1330) i bisbe de Lleida (1334-40).

Membre del consell reial de Jaume II. Quan l’infant Alfons, comte titular d’Urgell, s’absentà per dirigir la conquesta de Sardenya (1323), fou nomenat governador de l’esmentat comtat. Bisbe de Lleida, recopilà les constitucions antigues de l’església lleidatana. El 1336 assistí a la coronació de Pere III a Saragossa i fou present a Barcelona (1339) al trasllat solemne de les restes de santa Eulàlia. Féu erigir a la seu de Lleida la capella gòtica de la Concepció —com a contrarèplica a l’antilul·lisme dels dominicans—, on rebé sepultura.