figures de mots

f
pl
Retòrica

Recursos retòrics consistents a modificar els mots per donar-los un caire expressiu diferent del que tenen normalment.