flora

flora (es), flora (en)
f
Botànica

Conjunt de les espècies vegetals que creixen en una regió o en un territori (vegetació).