Florenci Janer i Graells

(Barcelona, 1831 — El Escorial, Castella, 1877)

Historiador.

Llicenciat en dret, ingressà al cos d’arxivers i bibliotecaris. Fou membre de l’Academia de la Historia i de la de San Fernando, de Madrid. Fou catedràtic a l’institut de segon ensenyament d’El Escorial. Publicà Examen de los sucesos... que motivaron el Compromiso de Caspe (1855), Condición social de los moriscos de España (1857) i Tratados de España... desde 1842 a 1868 (1869). També escriví una Descripció de la muntanya i santuari de Montserrat, en vers (1859).