Fons Estructurals de la Comunitat Europea

Instruments de les polítiques comunitàries, per al finançament d’inversions o despeses públiques, programats i gestionats per la Comissió Europea.

En són el Fons Social Europeu, el Fons Europeu d’Organització i Garantia Agrícola i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Reformats el 1988, tenen com a objectius prioritaris les àrees endarrerides i en declivi industrial, la desocupació, l’ocupació juvenil i la política agrícola comuna. Altres instruments, amb vocació estructural, són la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (1952) per a les regions carboníferes i siderúrgiques, el Banc Europeu d’Inversions (1958), i el Fons de Cohesió Social (1991), per als estats i regions endarrerits.