font de l’Àlber

Font del municipi d’Oliana (Alt Urgell).