forca

horca (es), pitchfork, gallows, (en)
f
Agronomia

Forques de fusta (esquerra) i de ferro (dreta)

© Fototeca.cat

Pal amb dues o més puntes o branques en un cap que serveix per a regirar, apilotar, etc, palla, fems, etc, agafar garbes i carregar-les, etc.

Als Països Catalans, hom especialitzà la fusta de lledoner en la confecció de forques i de forcats a tota la conca de l’Ebre. Els lledoners s’anaren concentrant a l’Albera i al Montsec, i la producció de forques (després de posades en remull les branques ramificades, anomenades també forcats o forcalls ), al Vallespir i al Rosselló (de Perpinyà a Ceret, passant per Sureda) i a la Noguera (Alentorn, únic nucli forcaire subsistent).