forces armades

f
pl
Militar

Conjunt dels exèrcits de terra, mar i aire d’un estat o d’una organització suprastatal.