format d’arxiu

m
Fotografia

Procediment amb què és guardat un arxiu de fotografia digital.

Els més coneguts són: RAW, TIFF, JPEG, GIF i PSD.