format d’intercanvi de gràfics

Graphics Interchange Format, GIF (en) (sigla)

m
Electrònica i informàtica

Format d’emmagatzematge que comprimeix fitxers gràfics de 8 bits amb color, amb un factor de compressió 2:1.

L’element bàsic dels fitxers GIF és una taula de colors capaç de guardar els 256 colors diferents més usats en un determinat fitxer. La qualitat de la descompressió és molt bona si el fitxer usa com a màxim els 256 colors emmagatzemats, i a partir d’aquí s’empobreix com més colors s’usin. Malgrat això, es tracta d’una descompressió sense pèrdua en les dades: es pot perdre la capacitat de representar un cert color, però tots els elements gràfics s’han recuperat a la perfecció. El format GIF fou desenvolupat per CompuServe com a mitjà per a transmetre fitxers a través de les línies telefòniques.