format per a documents portables

Portable Document Format PDF (en) (sigla)

m
Electrònica i informàtica

Format de fitxer que manté el contingut d’un document, incloent-hi, entre d’altres, les característiques de navegació, els gràfics i els formats de visualització, independentment del sistema en què es visualitzen.

El format PDF fou desenvolupat per Adobe per al seu sistema Acrobat. Es tracta d’un format independent dels dispositius, útil per a transmetre documents a través d’internet.