Formigals

Formigales (es)

Poble de la Fova de Terrantona, a la zona de Sobrarb, a l’esquerra del Cinca.