fossa

f

Clot fet a terra per enterrar-hi un mort.