Francesc

Joan Francesc
(?, segle XIV/segle XV — ?, segle XV)

Cronista barceloní, de qui hom no coneix res més que la seva obra Llibre de les nobleses dels reis.

Potser fou un eclesiàstic relacionat amb la seu de Barcelona.