Francesc Alguer

(València, 1781 — ?, ?)

Tractadista econòmic.

De notable formació matemàtica i humanística, ingressà el 1821 a la Societat Econòmica d’Amics del País de València. És autor de diversos treballs sobre matemàtiques comercials, enginyeria industrial i agronomia, que són conservats manuscrits a l’arxiu de l’esmentada institució. La crisi de la indústria sedera valenciana dels anys 1826-29 fou el motiu immediat de la seva obra principal: Memorias sobre los medios más fáciles y realizables de emplear y mantener a un tiempo a los individuos del arte de la seda en Valencia (1826). Escriví, a més, la comèdia La criada fiel y la esposa prudente, o la huérfana de Granada i traduí al castellà el primer volum del Voyage en Espagne de F.Jaubert, baró de Paçà.