Francesc Bonastre i Bertran

(Montblanc, Conca de Barberà, 1944)

Francesc Bonastre i Bertra

© Fototeca.cat

Musicòleg i compositor.

Féu estudis musicals amb Francesc Tàpies, a Tarragona. La seva tesi, Estudis sobre la verbeta, obtingué el primer Premio Nacional de Musicología (1976). Professor d’història de la música a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1968 i director de l’Institut de Musciologia Josep Ricart i Matas, de la mateixa Universitat (1980), ha publicat Música y parámetros de especulación (1977), Felip Pedrell. Acotaciones a una idea (1977), De l’organologia musical i els seus aspectes crítics (1980) i les edicions crítiques d’obres de Ll. V. Gargallo, F. Soler i B. Bertran. De la seva obra compositiva cal esmentar el poema simfònic per a cobla Sant Ramon de Penyafort (1964), que obtingué el primer premi Joaquim Serra, les cantates Joglaresques (1967) i Cançons d’estudiant (1970) i l’oratori Canticum Trium Puerorum (1981-82).