Francesc de Paula Sánchez i Gavagnach

(Barcelona, 1845 — Barcelona, 12 de setembre de 1918)

Francesc de Paula Sánchez i Gavagnach

© Fototeca.cat

Compositor i pedagog.

Vida

Per voluntat dels seus pares inicià la carrera de filologia, però la deixà per completar els estudis de música. El 1853 ingressà al Conservatori del Liceu, on estudià composició amb Gabriel Balart. La primera obra que estrenà fou Minerva. El 1865 inicià la composició de l’òpera Rahabba, amb llibret del seu pare. L’estrena al Liceu el 1867 fou prou bona, fet que l’animà a compondre dues òperes més, Giuseppe i La Ghironde. Amplià estudis a París amb Daniel Auber (1869-71), però els esdeveniments de la Comuna l’obligaren a tornar a Barcelona, on el 1881 estrenà l’òpera La cova dels orbs. Fou professor de teoria musical i de conjunt del Conservatori del Liceu, que dirigí des del 1893. Deixà peces per a cant i piano (que ell anomenà simfomeles), música religiosa, una Teoría de la música (1888), un Tratado de harmonia (1899), en col·laboració amb Josep Ribera i Miró, i un Tratado de Didáctica Musical.

Bibliografia

  1. Sánchez i Gavagnach, Francesc de Paula; Ribera i Miró, Josep: Tratado de harmonia seguido de un breve compendio de melodia: 1º 2º y 3º curso, Imp. y Lit. Henrich y Cª, Barcelona 1898-1890
  2. Sánchez i Gavagnach, Francesc de Paula; Buyé, Antonio: Teoría de la música: técnica del arte, con ejemplos aclaratorios por el autor..., Imp. Barcelonesa, Barcelona 1888, ...1909
  3. Sánchez i Gavagnach, Francesc de Paula: Historia de la música desde los primeros tiempos del cristianismo según los más célebres historiadores, sintetizada en forma de epítome, Rafael Guardia, Barcelona 1896