Francesc d’Erill i d’Orcau

(?, 1372 — ?, 1423)

Baró d’Erill (Francesc I).

Fill de Bernat Roger (III) d’Erill i d’Anglesola. Prengué part en la defensa del Pallars contra el comte de Foix (1396). Fou capità de la Vall d’Aran i participà en les bandositats de Lleida (1410). Assistí al parlament de Tortosa (1411) i fou comissionat a València per pacificar els ànims (1412). Durant la guerra contra el comte Jaume II d’Urgell, del qual fou acèrrim enemic, fou enviat a Osca a lluitar contra Antonio de Luna. Anant al Pallars per impedir l’entrada de tropes franceses, forçat pels urgellistes, s’hagué de refugiar al castell de Margalef (1413). Al setge de Balaguer demanà, com a procurador reial fiscal, que fos incoat procés contra el comte d’Urgell i que li fossin embargats els béns. Fou sotsveguer de Pallars (1414), majordom de la reina Elionor d’Alburquerque (1415), conseller del rei Ferran (1416) i governador de València (1417).