Francesc Figueras i Pacheco

(Alacant, 1880 — Alacant, 1960)

Historiador i erudit.

Malgrat que a disset anys perdé la vista del tot, publicà nombrosos treballs sobre arqueologia i història de la ciutat d’Alacant i les comarques veïnes i dirigí excavacions a l’Albufereta, al tossal de Manises i a l’illot de Campello: Excavaciones en la isla del Campello, Alicante, 1931-33 (1934), La isleta del Campello del litoral de Alicante (1950), La necrópolis ibérico-púnica de Alicante. Los ajuares (1956). Dirigí el volum de la Provincia de Alicante de la Geografía general del Reino de Valencia (vers el 1914), i treballà sobre temes històrics diversos: Alicante bajo los reyes de Castilla (1952), Historia del turrón (1955), Bibliografía arqueológica de la provincia de Alicante (1958), Los gremios de la ciudad de Alicante (1958) i altres.