Francesc Manuel Pau

(Barcelona, 1845 — Piera, Anoia, 27 d’abril de 1907)

Francesc Manuel Pau

© Fototeca.cat

Escriptor i financer.

Professionalment, treballà a Barcelona, a París (1887) i a Madrid (1895), i el 1888 emprengué la construcció del famós Hotel Internacional, avui desaparegut, que encarregà a Domènech i Montaner. Col·laborà a La Renaixença, La Gramalla, La Rondalla i La Bandera Catalana, especialment amb quadrets de costums, recollits després en part a Lectura Popular amb el títol Del Natural (1916). Membre de La Jove Catalunya (sobre la qual escriví a “La Rondalla”), el 1874 fundà el setmanari humorista carlí La Cucurulla Roja, on publicà una sèrie de retrats de carlistes cèlebres; participà també en la creació de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques —en el butlletí de la qual col·laborà assíduament (1878-95)— i de l’associació La Protecció Literària (1876), a més d’altres de caràcter humorístic i que tingueren una certa popularitat a Barcelona.