Francesc Rico i Manrique

Francisco Rico
(Barcelona, 28 d’abril de 1942 — Barcelona, 27 d’abril de 2024)

Erudit i investigador literari en castellà.

Fou catedràtic de literatures hispàniques medievals a la Universitat Autònoma de Barcelona, president de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval, doctor honoris causa per les universitats de Nàpols i Bordeus, corresponent de la British Academy, patró de l’Instituto Cervantes, conseller de l’Ente Nazionale F. Petrarca i secretari general del Centro para la Edición de Clásicos Españoles. Des del 1986 fou membre de la Real Academia Española.

Especialista en literatura medieval castellana i en novel·la picaresca, publicà, entre altres obres, La novela picaresca y el punto de vista (1970), El pequeño mundo del hombre (1970), Alfonso el Sabio y la “General Estoria” (1972), Vida u obra de Petrarca (1974) i Nebrija frente a los bárbaros (1978). Dirigí una important Historia y crítica de la literatura española (1980-92, 9 volums). Autor també de nombroses edicions crítiques de clàssics castellans i d’estudis crítics sobre autors catalans (A. Turmeda, J. Ripoll, etc.), publicà algunes antologies comentades, entre les quals Mil años de poesía española (1996), amb la col·laboració d’altres autors, i Poesía de España (1996). També escriví el pròleg de La vida del Buscón de Francisco de Quevedo (1996), editada per F. Cabo, El sueño del humanismo (De Petrarca a Erasmo) (1993), Los discursos del gusto. Notas sobre clásicos y contemporáneos (2003), El pequeño mundo del hombre. Vana fortuna de una idea en la cultura española (2005), Tiempos del Quijote (2012) i Petrarca (2024), on reuní alguns dels millors estudis sobre el poeta i humanista renaixentista.

El 1998 publicà una nova edició de l’obra Don Quijote de la Mancha, en la qual col·laboraren més d’un centenar d’especialistes, que pretén restituir l’obra original escrita per Cervantes, eliminant els errors d’impressió acumulats al llarg dels segles. Per aquesta edició, que incloïa també un extens apèndix de notes i comentaris en un volum addicional i en un CD-Rom, obtingué el premi Menéndez y Pelayo l’any 1998. 

L’any 2004 rebé el Premio Nacional d’investigació en humanitat i el 2016 la Medalla d’Or del mèrit en les belles arts.