Francí Bussot

Francí Buçot
Francí de Sitges
(Barcelona, segle XV — Barcelona, segle XV)

Poeta.

El seu veritable nom era Francí de Sitges. Ciutadà de Barcelona, fou escrivent del mestre racional i reboster del rei (1458). Fou nomenat jutge per Joan Fogassot en el seu debat poètic amb Antoni Vallmanya (entre el 1454 i el 1458). Fidel a Joan II, fou ennoblit després de la guerra i del 1473 al 1479 figurà com a promotor del consell del futur rei Ferran II.

Bibliografia

  • Ferrando Francés, A. (1983): Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX. València, Institut de Literatura i Estudis Filològics / Institució Alfons el Magnànim / Diputació de València.