Francisco Macías Nguema

(Nsegayong, Río Muni, 1924 — Malabo, 1979)

Polític guineà.

Funcionari colonial des del 1944, fou vicepresident del govern autònom (1964-68) i president de la República (1968-79). Amb poders dictatorials, el 1972 es féu proclamar president vitalici i perseguí tota oposició política i tribal (Guinea Equatorial). Enderrocat per un nebot seu, el coronel Teodoro Obiang Nguema, que li succeí com a cap d’un govern militar, fou jutjat i afusellat.