Franz Oppenheimer

(Berlín, 30 de març de 1864 — Los Angeles, 30 de setembre de 1943)

Franz Oppenheimer

Economista i sociòleg alemany d’origen jueu.

Després d’exercir deu anys com a metge, inicià estudis d’economia, i s’interessà per l’anàlisi del canvi social, que ell explicà mitjançant models dinàmics. Influït per L.Gumplowicz, acceptà només parcialment protecció marxista i introduí en la seva obra —el punt central de la qual fou la denúncia del monopoli de la propietat de la terra— alguns principis marginalistes. Obres principals: Die Siedlungsgenossenschaft: Versuch einer positiven Überwindung des Kommunismus durch Lösung des Genossenschaftsproblems und der Agrarfrage (‘La cooperativa agrària: Assaig d’una superació positiva del comunisme mitjançant la solució del problema cooperatiu i de la qüestió agrària’, 1896), Die soziale Frage und der Sozialismus: Eine kristische Auseinandersetzung mit der marxistischen Theorie (‘La qüestió social i el socialisme: Una confrontació amb la teoria marxista’, 1912), System der Soziologie (‘Sistema de la sociologia’, 1922-35).