Franz Pforr

(Frankfurt, 1788 — Albano, Laci, 1812)

Franz Pforr, Autoretrat (1810)

Pintor.

Nebot i deixeble de H. Tischbein el Jove a Kassel (1801-05). Fou cofundador del grup natzarenista (1809), amb el qual s’instal·là a Roma (1810). La seva obra més important, el díptic Sulamith i Maria (1811, Schwinfurt, col·l particular), d’ingenu misticisme, glossa uns pensaments del seu amic Overbeck. Morí tuberculós.