fred

m
Física
Tecnologia

Estat d’un cos, d’una substància, d’una cambra, etc, que té una temperatura inferior a la normal.

La producció de fred consisteix en l’evacuació de calor del cos a refredar, i sovint s’aconsegueix mitjançant la refrigeració. El fred té aplicació secundària a gairebé tota mena d’indústria (fred industrial), per a la dissipació de calor produïda per reaccions, en processos químics, i és fonamental en la conservació d’aliments ( congelació), en la separació de gasos (obtenció d’oxigen i nitrogen de l’aire), en la condensació de gasos (producció d’amoníac), en el dessalatge d’aigua de mar, etc.