Frédéric Joliot

(París, 19 de març de 1900 — París, 14 d’agost de 1958)

Físic francès, deixeble i gendre de Marie Curie.

Alt comissari francès de l’Énergie Atomique, fou president del Consell Mundial de la Pau i rebé el premi Nobel de química, juntament amb la seva muller, l’any 1935. Continuant les recerques dels Curie, descobrí la radioactivitat artificial i els primers radioisòtops no naturals. Intervingué en els primers treballs encaminats a l’alliberament de l’energia atòmica (fissió de l’urani) i contribuí al descobriment dels neutrons.