Frederick Winslow Taylor

(Germantown, Pennsilvània, 1856 — Filadèlfia, 1915)

Frederick W. Taylor

© Fototeca.cat

Enginyer nord-americà.

Inicià estudis de dret, que abandonà, i el 1878, després d’un aprenentatge de modelista, entrà a treballar com a peó a l’empresa Midvale Stell Co., on ascendí ràpidament, mentre feia estudis d’enginyer. En aquesta empresa efectuà els primers cronometratges de tasques i començà a estudiar sistemàticament altres aspectes de l’organització del treball, com sistemes de primes i les raons del frenatge obrer de la producció. Aquestes investigacions constitueixen el fonament de l' organització científica del treball . El 1880 abandonà la Midvale i es dedicà a l’estudi i assessorament de l’organització del treball, amb un parèntesi entre el 1899 i el 1902, en què treballà a la Bethlehem Steel Co., estudiant els problemes de tall dels metalls. Inventà els acers ràpids, que incrementaren molt la productivitat de les màquines eines. El 1896 presentà la seva memòria The Adjustment of Wages to Efficiency , el 1903 va publicar Shop Management , i el 1911, la seva obra més coneguda, The Principles of Scientific Management.